bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dyrektor Otwockiego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

02.08.2018

Dyrektor Otwockiego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kasjer

Miejsce Pracy: Teatr Miejski w Otwocku ul. Armii krajowej 4.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Godziny pracy: 12.30-20.30

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3. Niekaralność
4. Wykształcenie minimum średnie.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy
2. Znajomość obsługi kasy fiskalnej
3. Nienaganna prezencja i wysoka kultura osobista
4. Zdolność pracy w zespole
5. Umiejętność pracy pod presją czasu
6. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
7. Dobra organizacja pracy


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie sprzedaży oraz rezerwacji klienta indywidualnej oraz grup zorganizowanych bezpośrednio oraz przez Internet w oparciu o fiskalny system kasowy,
2. Bieżące sporządzanie raportów kasowych/dokumentacji sprzedaży,
3. Bieżące kontrolowanie dokumentacji kasowej, raportów fiskalnych, zwrotów, rozliczeń kasjerskich z innych stanowisk kasjerskich,
4. Obsługa elektronicznego systemu biletowego,
5. Nadzór nad comiesięcznym rozliczeniem programu "Rodzinka 3+",
6. Obsługa informacyjna klienta,
7. Obsługiwanie systemów kinowych (wyświetlanie filmów, sporządzanie raportów),
8. Obsługa widowni kina/teatru
9. Prowadzenie działań reklamowo-marketingowych, w szczególności: prowadzenie stron internetowych kina

IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne

1. Kwestionariusz osobowy
2. List motywacyjny
3. Życiorys – Curriculum Vitae


V. Dodatkowe dokumenty

1. Kserokopie świadectw pracy
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Otwockiego Centrum Kultury
lub pocztą elektroniczną na adres: ock@otwock.pl, lub pocztą na adres: Otwockie Centrum Kultury,
05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4 w terminie do dnia 20 sierpnia 2018r. z dopiskiem:
„Nabór kandydatów na stanowisko: Kasjer kina „Oaza””

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji/zobowiązaniu w celu rekrutacji na stanowisko pracy w Otwockim Centrum Kultury.

Kandydaci, których oferta spełni warunki formalne zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie. Udział w rozmowie kwalifikacyjnej nie jest równoznaczny z wyborem kandydata. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia w przypadku, kiedy żaden z kandydatów nie spełni określonych wymagań.


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Opublikował: Sebastian Rakowski
Publikacja dnia: 02.08.2018

Dokument oglądany razy: 247
« inne aktualności