bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze oferty

17.06.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie najmu części nieruchomości zabudowanej, położonej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej, z przeznaczeniem na ustawienie mobilnego punktu gastronomicznego w pojeździe typu „Food Truck”.

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:
GRAJ CAFE MILENA SŁAWIŃSKA, JAKUB KRAWCZYK S.C. z siedzibą w Otwocku przy ul. Warszawskiej 33.

Powyższa oferta została złożona jako jedyna w prowadzonym postępowaniu, spełnia wymagania i kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym telefonicznie z przedstawicielem Wykonawcy.

Opublikował: Danuta Górecka
Publikacja dnia: 17.06.2020

Dokument oglądany razy: 35
« inne aktualności