bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe „Prowadzenie Orkiestry Kameralnej przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Otwocku”

16.08.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu zaprasza do składania ofert na prowadzenie orkiestry kameralnej przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Otwocku w okresie od 30 09-2020 do 30-06-2020.


Zakres wymagań:
1. Ofertę składa osoba posiadająca odpowiednie, udokumentowane wykształcenie oraz wymierne doświadczenie w zakresie prowadzenia orkiestry kameralnej. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
a. Projekt warunków współpracy zawierający w szczególności m.in. harmonogram prób, występów i liczby uczestników orkiestry kameralnej w okresie od 30 09 2019 r. do 30-06-2020.
b. Szacunkowy koszt związany z realizacją zadania, o którym mowa w punkcie a.
c. Plan finansowania zadań, o którym mowa w punkcie a.
d. Prognozowane efekty zadania, o którym mowa w punkcie a.


Termin i miejsce składania ofert:
Oferty można składać do dnia 10-09-2019 r., do godz. 16:00 do biura Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 20 09 2019 r.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem impresariat@moktis.pl lub osobiście po uprzednim kontakcie mailowym.

Opublikował: Sławomir Bardski
Publikacja dnia: 16.08.2019

Dokument oglądany razy: 168
« inne aktualności