bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe „Prowadzenie warsztatów filmowych przy Kinie „Oaza” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Otwocku”

14.08.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu zaprasza do składania ofert na prowadzenie warsztatów filmowych przy Kinie „Oaza” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Otwocku w okresie od 01 01-2020 do 30-06-2020.
Zakres wymagań:
1. Ofertę składa osoba posiadająca wymierne doświadczenie w branży filmowej oraz w zakresie prowadzenia warsztatów/szkoleń/kursów filmowych. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
a. Propozycje treści, harmonogramu i możliwej liczby uczestników warsztatów w okresie od 01 01 2020 do 30-06-2020
b. Szacunkowy koszt związany z realizacją zadania, o którym mowa w punkcie a.
c. Plan finansowania zadań, o którym mowa w punkcie a.
d. Prognozowane efekty zadania, o którym mowa w punkcie a.
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty można składać do dnia 10-09-2019 r., do godz. 16:00 do biura Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 20 09 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem impresariat@moktis.pl lub osobiście po uprzednim kontakcie mailowym.

Opublikował: Sebastian Rakowski
Publikacja dnia: 14.08.2019

Dokument oglądany razy: 124
« inne aktualności