bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe „Prowadzenie grupy teatralnej przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Otwocku”

14.08.2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu zaprasza do składania ofert na prowadzenie grupy teatralnej przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Otwocku w okresie od 01-01-2020 do 30-06-2020.

Zakres wymagań:
1. Ofertę składa osoba posiadająca wymierne doświadczenie w zakresie przygotowywania i wystawiania spektakli teatralnych. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
a. Propozycje trzech spektakli, których premiery mogłyby odbyć się w pierwszych dniach stycznia, marca i w maja 2020 r. oraz proponowaną liczbę przedstawień do wystawienia w okresie od 01 01-2020 do 30-06-2020
b. Prowadzenie otwartych warsztatów teatralnych
c. Szacunkowy koszt związany z realizacją zadań, o których mowa w punktach a i b.
d. Plan finansowania zadań, o których mowa w punkcie a i b.
e. Prognozowane efekty zadań, o których mowa w punkcie a i b.
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty można składać do dnia 10-09-2019 r., do godz. 16:00 do biura Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 20 09 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem impresariat@moktis.pl lub osobiście po uprzednim kontakcie mailowym.

Opublikował: Sebastian Rakowski
Publikacja dnia: 14.08.2019

Dokument oglądany razy: 129
« inne aktualności