bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe na usługi związane z obsługą systemów i zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Teatru Miejskiego w Otwocku.

26.01.2019

 Zakres usług polega na:
- Przeglądzie i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru POLONA-ALFA 4200
- Wykonanie przeglądu kwartalnego, półrocznego i rocznego systemu sygnalizacji pożaru POLON-ALFA 4200
- Przegląd dotyczy centrali, czujek dymu oraz ROP znajdujących się w obiekcie
- Badaniu i konserwacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- Przeglądzie przeciwpożarowych wyłączników prądu
- Przeglądzie i konserwacji drzwi przeciwpożarowych


Termin realizacji zamówienia: 28.12.2019 r.
Oferent powinien przed złożeniem oferty zapoznać się z warunkami pomieszczenia na miejscu.

Kryteria oceny ofert:
1. Cena: 100%

Termin składania ofert: 04.02.2019 r.
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć droga mailową na adres e-mail: ock@otwock.pl lub na adres: Otwockie Centrum Kultury, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock

Zapytanie do pobrania

Opublikował: Sebastian Rakowski
Publikacja dnia: 26.01.2019

Dokument oglądany razy: 208
« inne aktualności