bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedłużenie naboru na wolne stanowisko - Instruktor - animator zajęć i wydarzeń kulturalnych

19.09.2018

Dyrektor Otwockiego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
„Instruktor- animator zajęć i wydarzeń kulturalnych”
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Godziny pracy: 12:00 – 20:00
Miejsce pracy: klub „Mlądz” Otwock, ul. Majowa 202
I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3. wykształcenie:
- wyższe z co najmniej 2 letnią praktyką zawodową na podobnym stanowisku (preferowane
wykształcenie na kierunkach artystycznych, animacyjno-kulturowych)
- uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku szkolnym
4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć plastycznych/rękodzielniczych/twórczych z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi/seniorami
5. samodzielność oraz własna inicjatywa
Wymagania dodatkowe:
1. Dyspozycyjność pozwalająca na pracę w soboty, niedziele.
2. Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych (CorelDRAW, Adobe
Photoshop) oraz pakietu Office.
3. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i Corel
4. Prawo jazdy kat.B
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Współpraca przy organizowaniu i realizacji zaplanowanych imprez wydarzeń i projektów
kulturalnych Otwockiego Centrum Kultury.
2. Prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci w wieku szkolnym
3. Animowanie i organizowanie życia kulturalnego w Mlądzu, w tym organizowanie
i prowadzenie różnorodnych zajęć oraz organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych.
4. Współtworzenie i dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących działalności
Otwockiego Centrum Kultury.
III. Wymagane dokumenty aplikacyjne
1. Kwestionariusz osobowy
2. List motywacyjny
3. Życiorys – Curriculim Vitae
V. Dodatkowe dokumenty
1. Kserokopie świadectw pracy
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języków obcych
3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Otwockiego Centrum
Kultury lub pocztą elektroniczną na adres: ock@otwock.pl, lub pocztą na adres Otwockie Centrum
Kultury, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4, z dopiskiem na „Nabór kandydatów na stanowisko
Instruktor- animator zajęć i wydarzeń kulturalnych” w terminie do 28.09.2018r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji/zobowiązaniu w celu rekrutacji
na stanowisko pracy w Otwockim Centrum Kultury.
Kandydaci, których oferta spełni warunki formalne zostaną niezwłocznie poinformowani
telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie.
Udział w rozmowie kwalifikacyjnej nie jest równoznaczny z wyborem kandydata.
Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia w przypadku, kiedy
żaden z kandydatów nie spełni określonych wymagań.

Pliki do pobrania:
Przedłużenie naboru na wolne stanowisko - Instruktor - animator zajęć i wydarzeń kulturalnych
Kwestionariusz osobowy

Opublikował: Sebastian Rakowski
Publikacja dnia: 19.09.2018

Dokument oglądany razy: 391
« inne aktualności