bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dyrektor Otwockiego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

07.08.2018

Wymiar czasu pracy: pełny etat ( 40 godz tygodniowo)

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3. wykształcenie:
- wyższe z co najmniej 2 letnią praktyką zawodową na podobnym stanowisku (preferowane wykształcenie na kierunkach artystycznych, animacyjno-kulturowych)
- uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku szkolnym
4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć plastycznych/rękodzielniczych/twórczych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi/seniorami
5. samodzielność oraz własna inicjatywa

Wymagania dodatkowe:
1. Dyspozycyjność pozwalająca na pracę w soboty, niedziele.
2. Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych (CorelDRAW, Adobe Photoshop) oraz pakietu Office.
3. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i Corel
4. Prawo jazdy kat.B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Współpraca przy organizowaniu i realizacji zaplanowanych imprez wydarzeń i projektów kulturalnych Otwockiego Centrum Kultury.
2. Prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci w wieku szkolnym
3. Animowanie i organizowanie życia kulturalnego w Mlądzu, w tym organizowanie
i prowadzenie różnorodnych zajęć oraz organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych.
4. Współtworzenie i dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących działalności Otwockiego Centrum Kultury.

III. Wymagane dokumenty aplikacyjne
1. Kwestionariusz osobowy
2. List motywacyjny
3. Życiorys – Curriculim Vitae

V. Dodatkowe dokumenty
1. Kserokopie świadectw pracy
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języków obcych
3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Otwockiego Centrum Kultury lub pocztą elektroniczną na adres: ock@otwock.pl, lub pocztą na adres Otwockie Centrum Kultury, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4, do dnia 30 sierpnia 2018r. .z dopiskiem na „Nabór kandydatów na stanowisko Instruktor- animator zajęć i wydarzeń kulturalnych.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji/zobowiązaniu w celu rekrutacji na stanowisko pracy w Otwockim Centrum Kultury.

Kandydaci, których oferta spełni warunki formalne zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie. Udział w rozmowie kwalifikacyjnej nie jest równoznaczny z wyborem kandydata. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia w przypadku, kiedy żaden z kandydatów nie spełni określonych wymagań.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bipock.otwock.pl/

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Opublikował: Sebastian Rakowski
Publikacja dnia: 07.08.2018

Dokument oglądany razy: 672
« inne aktualności